Kalendar aktivnosti

* Ovaj raspored predstavlja isključivo okvirni plan aktivnosti taekwondo kluba Casper za 2016. godinu.